Vloerverwarming bij een houten vloer

Het is zeer goed mogelijk om vloerverwarming onder een houten vloer te plaatsen. Er zijn wel een aantal regels die je goed in acht moet nemen. De bedrijfstemperatuur in het warmwatercircuit mag niet hoger liggen dan +55 °C. De onderlinge afstand tussen de verwarmingsbuizen bedraagt idealiter 150 mm met als maximumgrens 300 mm. Uiteraard is de hart-op-hart-afstand tussen de buizen afhankelijk van de gekozen bedrijfstemperatuur in het circuit en de dikte van de chape waarin de buizen worden gelegd. Het buizennet mag zowel in de isolatie als in de dekvloer komen.

 

Je mag ook niet uit het oog verliezen dat een houten vloer zal krimpen en zwellen bij vloerverwarming, ook al doe je er alles aan om dat te beperken. Hoewel een parketvloer gecombineerd met vloerverwarming weinig werkt, kunnen zeer fijne krimpscheurtjes optreden en de naden een weinig opentrekken tijdens het gebruik van de verwarming. Dat is onvermijdelijk, maar het veroorzaakt geen hinder. Voordat het parket op de dekvloer komt, moet de verwarming proefdraaien, zelfs in de zomer.

 

Het opstarten van de vloerverwarming kan pas na 21 dagen uithardtijd van de gestorte dekvloer en moet volgens de voorschriften van de leverancier van de vloerverwarming gebeuren. De warmwatertemperatuur mag dagelijks maximaal 5°C opgevoerd worden en de 35 °C niet overschrijden. Pas 28 dagen na het storten van de chape kan men de verwarming uitschakelen en aanvangen met het leggen van parket. Het vochtgehalte van de cementgebonden dekvloer bedraagt op dat moment maximum 2 %. In de winter gaat de verwarming niet uit maar stelt men trapsgewijs de watertemperatuur terug, tot de dekvloer een uiteindelijke oppervlaktetemperatuur bereikt van 15-18°C. Deze temperatuur moet je gedurende drie dagen na het afwerken van het oppervlak behouden. Pas daarna kan je de vloerverwarming opnieuw gebruiken.

 

Het wooncomfort bij een behaaglijke ruimtetemperatuur van + 18-21 °C vereist een relatieve luchtvochtigheid van 50-60 %, wat de houten vloer ook in optimale conditie houdt. Voor het instandhouden van de juiste luchtvochtigheid in een ruimte zijn diverse middelen voorhanden. Het beste hiervoor is de aanschaf van een kwalitatieve luchtbevochtiger.

Leren bank